ISO 6346 Identificatie

Identifitcatie ISO 6346
Identificatie ISO 6346

Voor het coderen en identificeren van containers is ISO 6346 (International Organization for Standardization) van toepassing.

Elke container draagt een label met identificatie en technische gegevens: een uniek identificatienummer, waarbij het laatste cijfer een controlecijfer is. Het label bevat vervolgens de volgende gegevens: Het land waar hij is geregistreerd, de eigenaar, de tarra, het maximum netto- en het maximum brutogewicht.

Het identificatienummer is als volgt opgebouwd: De eerste drie hoofdletters van het voorvoegsel (prefix) is de eigenaarcode, de laatste hoofdletter ‘U’ staat voor alle ‘all freight containers’. Als de laatste hoofdletter een ‘J’ is, staat dat voor alle ‘detachable freight container-related equipment’. Is de laatste hoofdletter een ‘Z’, dan staat dat voor ‘trailers en chassis’. Het registratienummer bevat 6 cijfers en een controlecijfer.

De eigenaar moet uniek en geregistreerd zijn bij het bureau B.I.C. ‘Bureau International des Containers’. De letters en cijfers onder de identificatie nummer zijn de letters van het land, NL voor Nederland. En de cijfers (en letters) daarachter geven het type container en openingen weer.

De prefix van Jongsma Containers B.V. is JOZU.

JOZU
Eigenaarscode
875003
Serie nummer
4
Controlecijfer

Belangrijkste kenmerken

GContainer voor algemeen gebruik zonder ventilatie
Opening(en) aan één uiteinde of beide uiteindenG0
Passieve ventilatieopeningen in het bovenste gedeelte van de laadruimteG1
Opening(en) aan één of beide uiteinden plus “volledige” opening(en) aan
één of beide zijden
G2
Opening(en) aan één of beide uiteinden plus “gedeeltelijke” opening(en) aan
één of beide zijden
G3
VContainer voor algemeen gebruik met ventilatie
Niet-mechanisch systeem, ventilatie openingen in onderste en bovenste
delen van de laadruimte
V0
Mechanisch ventilatiesysteem, intern geplaatstV2
Mechanisch ventilatiesysteem, extern geplaatstV4
BDroge bulkcontainer
Niet-geperst, doostype, gesloten B0
Niet-geperst, doostype, luchtdicht B1
Onder druk staande uitlaat, testdruk 150 kPa1B3
Onder druk staande horizontale afvoer, testdruk 265 kPa B4
Onder druk staande uitlaat, testdruk 150 kPaB5
Onder druk staande uitlaat, testdruk 265 kPaB6
SGenoemde vrachtcontainer
Veetransport S0
Auto vervoerder S1
Levende visdrager S2
RThermische container
Gekoeld, mechanisch gekoeldR0
Gekoeld en verwarmd, mechanisch gekoeld en verwarmdR1
Zelfaangedreven gekoeld / verwarmd, mechanisch gekoeldR2
Mechanisch gekoeld en verwarmdR3
HThermische container
Gekoeld en/of verwarmd, met verwijderbare apparatuur extern;
warmteoverdrachtscoëfficiënt K = 0,4W / (m2* K)
H0
Gekoeld en/of verwarmd met verwijderbare apparatuur die zich intern
bevindt
H1
Gekoeld en/of verwarmd, met verwijderbare apparatuur extern;
warmteoverdrachtscoëfficiënt K = 0,7W / (m2* K)
H2
Geïsoleerde; warmteoverdrachtscoëfficiënt K = 0,4W / (m2* K) H5
Geïsoleerde; warmteoverdrachtscoëfficiënt K = 0,7W / (m2* K) H6

Heeft u nog vragen?

Wilt u een container kopen of huren? Of wilt u een container modificeren volgens eigen specificaties? Neem dan contact op voor de mogelijkheden, wij adviseren u graag vrijblijvend op locatie, per telefoon of per e-mail.