Identificatie (ISO 6346)

Voor het coderen en identificeren van containers is ISO (International Organization for Standardization) 6346 van toepassing. Elke container draagt een label met identificatie en technische gegevens: een uniek identificatienummer, waarbij het laatste cijfer een controlecijfer is. Het label bevat de volgende gegevens: Het land waar hij is geregistreerd, de eigenaar, de tarra, het maximum netto- en het maximum brutogewicht.

Het identificatienummer is als volgt opgebouwd: De eerste drie hoofdletters van het voorvoegsel (prefix) is de eigenaarcode, de laatste hoofdletter ‘U’ staat voor alle ‘all freight containers’. Als de laatste hoofdletter een ‘J’ is, staat dat voor alle ‘detachable freight container-related equipment’. Is de laatste hoofdletter een ‘Z’, dan staat dat voor ‘trailers en chassis’. Het registratienummer bevat 6 cijfers en een controlecijfer.

 

De eigenaar moet uniek en geregistreerd zijn bij het bureau B.I.C. ‘Bureau International des Containers’. De letters en cijfers onder de identificatie nummer zijn de letters van het land, NL voor Nederland. En de cijfers (en letters) daarachter geven het type container en openingen weer.

De prefix van Jongsma Containers B.V. is JOZU.

JOZU

Eigenaarscode

875003

Serie nummer

4

Controlecijfer