Algemeen

Een container is een grote gestandaardiseerde metalen kist voor het transport van losse goederen. Een container heeft het voordeel dat deze snel van het ene transportmiddel op het andere kan worden overgeladen.

Door het gebruik van (meerdere) standaardafmetingen kan de container zowel via de weg, het water als het spoor worden vervoerd, zonder dat de goederen zelf dienen te worden in- of uitgeladen.

Zeecontainer & Opslagcontainer
Container voor vervoer van stukgoederen over zee, die eenvoudig op binnenschepen en vrachtauto’s kan worden overgeladen.

Zeecontainer / Opslagcontainer

Koelcontainer & Vriescontainer
Container met een koelinstallatie voor het vervoer van groente, fruit en dergelijke.

Koelcontainer / Vriescontainer

Paardencontainer
Zowel een 20 ft als 40 ft container kunnen worden voorzien van respectievelijk 2 of 4 paardenboxen als tijdelijke of semi-permanente stalling.

Paardencontainer